[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    3.ส่งเสริมการจัดการศึกษา
15 / ก.ค. / 2553
สมองส่วนกลาง มองเห็นแทนตาได้จริงหรือ?.. เอ็กซ์เมน เมืองไทย
พวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ แม้จะถูกปิดตาเอาไว้ ทำให้พวกเขาถูกเรียกขานว่า .. เอ็กซ์เมน เมืองไทย (X-Men เมืองไทย) อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ / ประวัติศาสตร์
12 / ก.ค. / 2553
วันเข้าพรรษา
เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็น ระยะเวลา 3 เดือน อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ / ประวัติศาสตร์
12 / ก.ค. / 2553
วันอาสาฬหบูชา
วันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 / ก.ค. / 2553
ความลับน่ารู้ของปลาฉลาม
ปลาฉลามชอบกัดคนจริงหรือไม่ แล้วในโลกของเรานี้มีฉลามกี่ประเภทกันนะ อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 / ก.ค. / 2553
...มาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะ...
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น อ่านต่อ...
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
4.นโยบายและแผน
4 / ก.ค. / 2553
หลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรปี 51 อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
1.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12 / มิ.ย. / 2552
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545พระราชบัญญัติการศึกษา ภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา 22 อ่านต่อ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์