[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ศธ. 04149/พิเศษ เรื่องแบบเสนอความต้องการเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง( ลงวันที่ : 25 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 797 ) โดย webmaster2 0 Bytes 322
2 ศธ. 04149/6232 เรื่องการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2553( ลงวันที่ : 25 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 712 ) โดย webmaster2 0 Bytes 356
3 ศธ. 04149/6221 เรื่องขอบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารเก่า ครุภัณฑ์เก่าหรือชำรุด( ลงวันที่ : 25 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 1416 ) โดย webmaster2 0 Bytes 338
4 ศธ. 04149/6177 เรื่องการจัดส่งราายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553( ลงวันที่ : 25 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 693 ) โดย webmaster2 0 Bytes 333
5 ศธ. 04149/6185 เรื่องเร่งรัดการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 830 ) โดย webmaster2 0 Bytes 340
6 ศธ. 04149/6218 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการ \"โรงเรียนเครือข่าย เชฟรอน พลังใจ พลังคน\" ปีที่ 3( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 805 ) โดย webmaster2 0 Bytes 355
7 ศธ. 04149/6190 เรื่องยกเลิกประกาศสนามสอบเพื่อจัดสอบทาางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 622 ) โดย webmaster2 0 Bytes 346
8 ศธ. 04149/5602 เรื่องการจำหน่ายนักเรียน( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 629 ) โดย webmaster2 0 Bytes 342
9 ศธ. 04149/6198 เรื่องอบรมโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2553 และโครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. (สมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553)( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 605 ) โดย webmaster2 0 Bytes 348
10 ศธ. 04149/6195 เรื่องขอยกเลิกโครงการจัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 620 ) โดย webmaster2 0 Bytes 363
11 ศธ. 04149/พิเศษ เรื่องเชิญประชุม( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 319 ) โดย webmaster2 0 Bytes 325
12 ศธ. 04149/6167 เรื่องขอเลื่อนการประชุม( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 304 ) โดย webmaster2 0 Bytes 343
13 ศธ. 04149/6149 เรื่องการนำเข้าข้อมูลกำลังพล ปี 2553( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 359 ) โดย webmaster2 0 Bytes 328
14 ศธ. 04149/6135 เรื่องเป้าหมาย/ผลผลิต( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 321 ) โดย webmaster2 0 Bytes 346
15 ศธ. 04149/6158 เรื่องการให้ความร่วมมือโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 353 ) โดย webmaster2 0 Bytes 362
16 ศธ. 04149/6157 เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 324 ) โดย webmaster2 0 Bytes 362
17 ศธ. 04149/6136 เรื่องโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5( ลงวันที่ : 20 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 304 ) โดย webmaster2 0 Bytes 360
18 ศธ. 04149/6112 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ( ลงวันที่ : 19 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 314 ) โดย webmaster2 0 Bytes 341
19 ศธ. 04149/พิเศษ เรื่องสำนักงานเขต งดบริการชั่วคราว( ลงวันที่ : 19 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 335 ) โดย webmaster2 0 Bytes 346
20 ศธ. 04149/6104 เรื่องประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 19 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 307 ) โดย webmaster2 0 Bytes 346


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>    
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์