[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  
รูปภาพ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
tel
หน้าที่
นายทองหนัก สิริมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 0890532579 CEO
นางนราวัน อิศรานุวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ KMTEAM
นางสาวอุษา อินทปัญญา ครูชำนาญการพิเศษ 0850480892 KMTEAM
นางสุมล แตงพลอย ครูชำนาญการพิเศษ KMTEAM
นางสาวนันทพร ปราณีราษฎร์ ครูชำนาญการพิเศษ KMTEAM
นางสมหมาย กรุดภู่ ครูชำนาญการ KMTEAM
นายหาญชัย สมบูรณ์พันธ์ ครูพิเศษ KMTEAM
นายปรัชญา นุชนาคา ครูพิเศษ 0817222009 KMTEAM
นางสาวทิรานันท์ ทองศิริ ครูอัตราจ้าง KMTEAM
นางสาวสิริประภา อ่อนสวัสดิ์ ธุรการ เลขานุการKMTEAM
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

  • 1 : CEO
  • 2 : CKO
  • 3 : หัวหน้าKMTEAM
  • 4 : รองหัวหน้าKMTEAM
  • 5 : KMTEAM
  • 6 : เลขานุการKMTEAM
  • 7 : ผู้ช่วยเลขาฯKMTEAM
  •     
    โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์