[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ผู้เขียน : admin
จันทร์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 226


 

ประกาศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์

เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน แบบ สปช.๐๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

*********************************

          ตามที่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.๐๑๗ จำนวน ๑ รายการ ตามประกาศฯ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นั้น

         

                        บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการสอบราคาดังกล่าวเรียบร้อย และมีผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณา ดังนี้

 

บริษัท เค เอส เอส พร็อพเพอตี้วัน จำกัด เสนอราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.๐๑๗ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

 

จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

 

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

    (ลงชื่อ)

               (นางชวนชม  เอี่ยมทัศนะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์)จัดซื้อ/จัดจ้าง 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 22 / ธ.ค. / 2557
      ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 22 / ธ.ค. / 2557
      ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 8 / ธ.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์