[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    
  
รายการ download ทั้งหมด
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ศธ. 04149/พิเศษ เรื่องแบบเสนอความต้องการเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง( ลงวันที่ : 25 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 806 ) โดย webmaster2 0 Bytes 326
2 ศธ. 04149/6232 เรื่องการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2553( ลงวันที่ : 25 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 717 ) โดย webmaster2 0 Bytes 360
3 ศธ. 04149/6221 เรื่องขอบริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารเก่า ครุภัณฑ์เก่าหรือชำรุด( ลงวันที่ : 25 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 1426 ) โดย webmaster2 0 Bytes 340
4 ศธ. 04149/6177 เรื่องการจัดส่งราายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553( ลงวันที่ : 25 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 701 ) โดย webmaster2 0 Bytes 339
5 ศธ. 04149/6185 เรื่องเร่งรัดการดำเนินงาน สำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 835 ) โดย webmaster2 0 Bytes 344
6 ศธ. 04149/6218 เรื่องขอประชาสัมพันธ์โครงการ \"โรงเรียนเครือข่าย เชฟรอน พลังใจ พลังคน\" ปีที่ 3( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 814 ) โดย webmaster2 0 Bytes 357
7 ศธ. 04149/6190 เรื่องยกเลิกประกาศสนามสอบเพื่อจัดสอบทาางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 628 ) โดย webmaster2 0 Bytes 353
8 ศธ. 04149/5602 เรื่องการจำหน่ายนักเรียน( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 639 ) โดย webmaster2 0 Bytes 349
9 ศธ. 04149/6198 เรื่องอบรมโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี 2553 และโครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก กบข. (สมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2553)( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 614 ) โดย webmaster2 0 Bytes 353
10 ศธ. 04149/6195 เรื่องขอยกเลิกโครงการจัดสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 627 ) โดย webmaster2 0 Bytes 366
11 ศธ. 04149/พิเศษ เรื่องเชิญประชุม( ลงวันที่ : 24 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 322 ) โดย webmaster2 0 Bytes 327
12 ศธ. 04149/6167 เรื่องขอเลื่อนการประชุม( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 308 ) โดย webmaster2 0 Bytes 345
13 ศธ. 04149/6149 เรื่องการนำเข้าข้อมูลกำลังพล ปี 2553( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 361 ) โดย webmaster2 0 Bytes 331
14 ศธ. 04149/6135 เรื่องเป้าหมาย/ผลผลิต( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 325 ) โดย webmaster2 0 Bytes 347
15 ศธ. 04149/6158 เรื่องการให้ความร่วมมือโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 356 ) โดย webmaster2 0 Bytes 366
16 ศธ. 04149/6157 เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ และซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา( ลงวันที่ : 23 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 328 ) โดย webmaster2 0 Bytes 366
17 ศธ. 04149/6136 เรื่องโครงการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5( ลงวันที่ : 20 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 306 ) โดย webmaster2 0 Bytes 363
18 ศธ. 04149/6112 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำ( ลงวันที่ : 19 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 317 ) โดย webmaster2 0 Bytes 344
19 ศธ. 04149/พิเศษ เรื่องสำนักงานเขต งดบริการชั่วคราว( ลงวันที่ : 19 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 339 ) โดย webmaster2 0 Bytes 348
20 ศธ. 04149/6104 เรื่องประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ลงวันที่ : 19 / ส.ค. / 2553 || อ่าน : 310 ) โดย webmaster2 0 Bytes 348


กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>    
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์